INNOVATION

Genera hjælper ejere, bestyrelser og topledelser, med at designe nyskabende mindset, ambitiøse mål samt innovative, digitale og bæredygtige forretningsgrundlag. Vi skaber vækst og bygger bro til industri 5.0, og vi er eksperter i innovation.

Rådgivning, Bestyrelse, Interim, Smart dialog, Foredrag og MasterClasses.

kontakt / +45 4230 0608

Generas overordnede opgave

Når der er skabt håb og tro, er det bare planlægning og eksekvering

Genera tænder håb, skaber tro og løfter viden, via en ærlig og empatisk forståelse for både stake- og shareholders mindset og horisont.

Generas purpose er regenerativ fremdrift - gennem missionen - viden, viljen og vejen, der på lærende vis, skaber succesfulde mindset, nyskabende forretningsgrundlag og fremtidsorienteret videndeling.

Genera skaber tillidsbaseret relationer og organisationer der er i sync med nutiden og fremtiden.

Generas operationelle fokus er innovation, digitalisering og bæredygtighed.

Generas Foundation Mindset (3)
424x424-new.png

Nyskabende rådgivning

Man skal ændre mindset for at ændre retning.

Rådgivning skal være tillidsbaseret og skabe både værdi og energi, være relevant og så interessant at det flytter kundens mindset og resultater til et niveau der langt overgår omkostningen.

Min rådgivning tager altid udgangspunkt i det ståsted kunden har, samt en 360 grader forståelse af virksomheden, således at vi sammen løser billet til fremtiden. Det er min tese, at ingen virksomheder kan fortsætte med plejer, der skal tænkes innovativt, digitalt og bæredygtigt i alle led.

Min rådgivning er empatisk og skaber overblik samt omsætter aktiviteter til målbare handlinger. Det kræver viden om meta- og megatrends, markedet og produkterne, så rådgivningen ikke bare er status quo, men rent faktisk rækker ind i fremtiden.

For mig er god rådgivning simpelt, enkelt og meningsfuldt. Det er først når ting giver mening at de skaber resultater. Med mening skabes håb og tro, hvilket er forudsætningen for forandring og transformation..

Det er min fornemmeste pligt at udfordre, komme med den nyeste viden, se virksomheden i et andet lys, og sikre at de bedste potentialer omsættes til overlevelse, velkommen til Genera.

SMART DIALOG = Sparring

Dialog skaber viden og viden skaber løsninger og fremskridt

SMART DIALOG er en afslappet, stærk, billig og fleksibel løsning til ny viden, modspil og personlig udvikling, på dine præmisser. Det er et empatisk dialogrum for dine udfordringer og dilemmaer, uden dumme spørgsmål og bestyrelsespres, bare løsninger.

Udviklingen går hurtigt, og det er ikke muligt at passe driften og samtidig holde sig opdateret på fremtidens megatrends og politiske reguleringer. I en mere uforudsigelig verden - stiller det krav om at forstå fremtidens betydning for strategien og i dagligdagen handler det om det jeg kalder "Problem Management", her løses problemer der har forretningskritisk indhold.

Genera tilbyder teoretisk og praktisk viden via SMART DIALOG. Sparring kan foregå både fysisk og digitalt, aften, weekend og hvor det passer dig. Hvis man ønsker at komme væk, har vi en storslået natur, en anderledes fordybelse i "sparring in nature".

sparring.png
graph2.png

Bestyrelse og advisory boards

For at vinde verden må man forstå den, udsigt giver indsigt.

Bestyrelsen skal være et aktiv som reelt øger værdien for ejerne.

Den gode bestyrelse skal løfte virksomheden i tæt samarbejde med ledelsen og medarbejderne. 

Fremtidens bestyrelsesarbejde er langt mere end økonomisk opfølgning, det er involvering på alle planer og derfor forbundet med et væsentligt tidsforbrug. De 4 møder er en saga blot, nu handler det om en mere agil tilgang, bestående af basis og behov.

Den aktive bestyrelse er ledelsens garanti for ny viden, værdiskabende sparring både på og udenfor bestyrelsesmøderne.

En effektiv bestyrelse er digital, det er slut med tasken fuld af papirdynger, manglende overblik og udelukkende fysiske møder. 

Fremtidens bestyrelse er empatisk, ordentlig, effektiv, fremtidsorienteret, mangfoldig og vidende.

Ovenstående er mit udgangspunkt når jeg indgår i bestyrelser og jeg ser bestyrelsen som det organ der skal sikre virksomhedens succes og overlevelse i en helt uforudsigelig verdensorden.

Jeg kan ydermere tilbyde at rekruttere forpersoner og medlemmer til både advisory Boards og bestyrelser.

Bestil gerne min bestyrelsespræsentation.

OneBoard, bliv Pro SMV'er

Den der tror man kan alene, vil fejle.

OneBoard er et værdiskabende tilbud til SMV'er uden en bestyrelse, men ønsker effekten og de første skridt til en bestyrelse.

OneBoard er en effektiv, billig og fleksibel løsning til ny viden og læring, med fokus på fremtidens meta- og megatrends samt "Overordnede bestyrelsesarbejde, Innovation, Digitalisering og Bæredygtighed".

Du får en kompetent sparringspartner der kan understøtte jeres fremtidige overlevelse og som ser jeres virksomhed udefra og kan hjælpe med de nødvendige forandringer og tilpasninger, herunder de mindre sjove.

Jeg kan ydermere direkte indgå i virksomhedsrettede projekter hvor virksomheden ikke har viden og kapacitet.

 

 

 

 

Oneboard
graph3.png

Foredrag og workshops

Viden flytter mennesker og mennesker flytter viden, sammen.

Jeg holder foredrag og workshops for større og mindre forsamlinger, herunder bestyrelser og ledergrupper. Stilen er direkte, let provokerende og humoristisk, med et lærende indhold der giver tilhørerne en god oplevelse og et justeret mindset.

Oplevelsen fra Bjørg de Meza Espersen fra De Meza Photography: ”Udfordrende, venligt provokerende, inspirerende, hæsblæsende og fantastisk! Jeg er meget glad for, jeg har været så heldig at få lov at høre Tommy komme med sine bud på fremtiden, udviklingen, afviklingen og forvandlingen vi står overfor i det verdensbillede vi befinder os i lige nu. Tommy fortæller og uddanner sine tilhører med en fantastisk passion og engagement – velfunderet og dybt forankret i hans imponerende viden.

SMV MasterClass i Innovation

God innovation starter før ideen, kend teorierne

Tænk hvis du havde styr på teorierne bag innovation, og derigennem blive lige så god som de bedste, og samtidig blive mere lønsom og effektiv på din vej fra idé til markedssucces. Det ville betyde, at dine investeringer udelukkende gik til værdiskabende fremtidssikring af din virksomhed.

God innovation har kortere timeline.

Genera har i samarbejde med innovationsekspert Johan Hviid, udviklet en 2 dages MasterClass, til SMV-segmentet. Her kan du med og uden en akademisk baggrund, lære kunsten at skabe vinder innovation. For DKK 6.000,-, samler vi op til et hold på 15, eller man kan købe uddannelsen for DKK 60.000,- og sende 15 på skolebænken. 

Uddannelsen er målrettet fremtidens ejere, bestyrelser, topledere, innovationsledere, konsulenter og alle med direkte berøring med innovation.

Johan Hviid og undertegnede har mere end 70 års erfaring i innovation og forretningsudvikling. Hør også om vores workshop i udvikling af forretningsmodeller, som understøtter CSRD.

Smv Masterclass Stor

Prisliste 2024

Timepris: 1.600,-

Klippekort 10 klip: 13.000,-

Klippekort 20 klip: 22.000,-

Klippekort 30 klip: 30.000,-

Klippekort 50 klip: 45.000,-

Bestyrelsesforperson: Forhandling 

Bestyrelsmedlem: Forhandling

Advisory board forperson: Forhandling

Advisory board medlem: Forhandling

Foredrag standard, varighed 1 til 2 timer: 8.500,-

Foredrag individuelt tilpasset, varighed 1 til 2 timer: 12.000,-

Ved kombination af bestyrelsesarbejde og klippekort fratrækkes DKK 100,- i rabat.

En række opgaver løses på tilbud så som udarbejdelse af forretningsmodeller og grundlag.

Alle priser er i DKK og ex. moms, transport og forplejning/overnatning.

KOMPETENCER

Stor teoretisk og praktisk viden, 40 års ledelseserfaring, heraf 23 år som CEO i internationale virksomheder som bla. Oticon. Deltager i bestyrelser, innovative netværk og politiske råd. Modtaget priser - Nordeas erhvervspris i 2011, og den nationale CSR Award i 2013. Jeg har siddet som topchef og startet egne virksomheder, samt blevet optaget i den kreative elite i Danmark.

Forretningsudvikling

Strategi, forretningsplan, idegrundlag, målsætning, økonomi/budget, transferpricing, krisestyring, change management, turnaround, due diligence, markedsintegration, SWOT, disruptive innovation, offentlig samhandel, og bestyrelsesarbejde/advisory boards.

Engagement

Organisationsudvikling (holacracy, UNBOSS), organisationsdesign, kulturudvikling, medarbejdertrivsel, purpose management, Onboarding, lederudvikling, teamudvikling, forandringsprocesser, transformation, etisk personale afvikling og rekruttering.

Bæredygtighed

CSRD, CSR, CSI, SDG, ESG, Reuse - Reduse - Recycling, Resiliens, Net positive, cirkulær økonomi, dele økonomi, Global Compact, klimakompasset, klimaregnskab, CSR-profiler, rapportering og vugge til vugge.

Digitalisering

ICT, IT, Web, ERP, SaaS, WaaS, Cloud, AR/VR, MR, IoT/IoE, AI, Big Data, machine/deep learning, MASA, digitale twins, iOffice, Robotics, IA, iOffice, BYOD, Bots, proces- og systemudvikling, kravsspec og industri 4.0., Cyber Security, Risk Management, office, Podio, Google, SoMe, SEO.

Produkt og ydelse

Design, idegenering, R&D, prototype, konceptudvikling, produktion, kvalitetsstyring, 3D (4D) print, procesudvikling, Lean, projektledelse, scrum, Agile, servitization, produktanalyser, underleverandører, offentlige udbud, E-handel og værdikæder.

Branding

Samfundsudvikling, markedsføring, grafisk identitet, Logo, navne, markeds-udvikling/-integration, SoMe, SEO, kommunikation, medier, events, udstillinger/messestande, salg, konceptudvikling, black social, kunderelationer, artikler, tekster, Meta- og Mega trends.

quote Fremtiden byder på det største paradigmeskifte nogensinde (industri 5.0).
Fremtidens agile virksomhed skal have et overordnet bæredygtigt grundlag, en stærk økonomi og et moderne lederskab funderet i innovation, digitalisering og bæredygtighed. Verden er blevet mere uforudsigelig og der er behov for at forstå geopolitikken og den overordnede politiske regulering. Den bæredygtige agenda bliver nu reguleret i CSRD, et rapporteringmonster skabt i EU.
endbil32.jpg

Tommy Horn
LEDERSPARING - BESTYRELSESARBEJDE - RÅDGIVNING OG FOREDRAG

singu
unc2
wef
cabi
phases

Andre ydelser

Udover kerneområderne, tilbyder Genera nedenstående ydelser. Kontakt mig hvis du vil vide mere om nedenstående.

Strategisk Forretningsudvikling/grundlag

Identiteter og navne

Konceptudvikling og konceptarkitektur

Web-udvikling og IT-udviklingsressourcer

Individuelle Podio løsninger og integrationer

Anden rådgivning og effektivisering

Lederudvikling

Organisations- og kulturdesign

Optimering og effektivisering

Oprydning og afvikling

Interim

Branding og budskaber